Daň z Príjmu z predaja nehnuteľnosti

13.3.2019


Keď sa rozhodnete predať svoju nehnuteľnosť, ktorej ste vlastníkom, majte na mysli daň z príjmu, ktorá sa vás týka. Aj keď daň z príjmu je 19% alebo 25% nie každý ju musí zaplatiť. Pýtate sa ako ?


Pri uskutočnenom predaji nehnuteľnosti, kde zaradíme predaj domu, bytu, nebytového priestoru alebo aj pozemku (vrátane spoluvlastníckych podieloch na nehnuteľnosti), je daň z vášho príjmu vo výške 19% alebo 25% (v závislosti od výšky základu dane pri fyzických osobách/nepodnikateľoch – 25% daň sa využíva, keď fyzická osoba prekročí 176.8-násobok sumy životného minima a teda viac než 36 256, 37€). Príjem, ktorý získate vďaka tomu, že ste predali byt, dom, nebytový priestor alebo pozemok je vo viacerých prípadoch oslobodený. 


Rozdelíme si to na dve základné situácie:


     1. Ste vlastník nehnuteľnosti viac ako 5 rokov, ktorú sa chystáte predať


Zákon o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby ste daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti platiť nemuseli. Od platenia dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti ste oslobodený vtedy ak ide o:  • predaj nehnuteľnosti po uplynutí 5 a viac rokov od jej nadobudnutia,

  • predaj nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku po uplynutí 5 a viac rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,

  • predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, po uplynutí 5 a viac rokov od jej nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa,

  • predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade po uplynutí 5 a viac rokov od jej nadobudnutia.


Na to, aby sme vedeli posúdiť, či ste jednu z týchto podmienok splnili je rozhodujúce určiť si moment nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva. V tomto prípade máme tri spôsoby nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva:  • ak sa nehnuteľnosť prevádza na základe kúpnej zmluvy,

  • ak sa nehnuteľnosť nadobúda dedením – priamym, alebo nepriamym dedením,

  • ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, vtedy sa nadobúda jej vlastníctvo dňom určeným na tomto rozhodnutím.


Ak ste sa našli v týchto bodoch, vtedy ste oslobodený od dane a nie ste povinný tento príjem priznať a teda daňové priznanie si ani nepodávate.


     2. Ste vlastník nehnuteľnosti menej ako 5 rokov,  ktorú sa chystáte predať


Ak ste sa nenašli v bode A, tak je na 100% isté, že budete platiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Ak sa chystáte predať nehnuteľnosť, ktorú ste kúpili skôr ako uplynie zákona doba (5 rokov od kúpy), príjem z tohto predaja nie je od dane oslobodený a teda sa považuje za zdaniteľný príjem. Čo to pre vás v praxi znamená?


Pri výpočte tejto dane sa postupuje tak, že od príjmu, ktorý získate pri predaji vašej nehnuteľnosti (avšak stále majme na pamäti, že nehnuteľnosť predávate skôr, než ste vy boli jej vlastníkom minimálne 5 rokov) si odrátate preukázateľné výdavky (úroky z hypotéky, rekonštrukcia nehnuteľnosti). Základ dane je teda tvorený zdaniteľným príjmom zníženým o preukázateľné výdavky. Preto sa odporúča nechávať si všetky bločky a faktúry ! 


Uveďme si jednoduchý príklad.


V roku 2015 ste kúpili byt za 120 000 €. V roku 2017 ste ho zrekonštruoval za 15 000 €. V roku 2018 ste uzavreli zmluvu o predaji bytu za sumu 145 000 €. Keďže neuplynula 5-ročná lehota vlastníctva, ktorá je podmienkou na oslobodenie od dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, budete platiť daň. Za rok 2019 zahrniete do daňového priznania príjem z predaja bytu vo výške 14 000 € a výdavok vynaložený na jeho kúpu vo výške 120 000 € a preukázateľný výdavok na jeho rekonštrukciu vo výške 15 000 €. Základ dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti teda predstavuje 10 000 € (145 000 – 135 000).  Z tohto základu dane sa vypočíta daň. Sadzba dane z príjmov v roku 2019predstavuje 19% zo základu dane do 36 256,37 € (vrátane).


V tomto prípade by ste zaplatili daň z príjmu vo výške 10 000 € x 19% = 1 900 €.


NEZABUDNITE ! Daňové priznanie za rok 2018 ste povinný podať do 31. marca 2018, avšak tento deň pripadá na nedeľu a teda termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň a to na 1.4.2018.


Pracovníci Call Centra Finančnej správy budú k dispozícii nasledovne


Mohlo by vás zaujímať

Post image

Profesionalita, zodpovednosť perfekcionizmus, dôveryhodnosť, férovosť, komplexnosť ... Hodnoty, ktoré vymedzujú najlepších. Preto existujú v našom pomíňaní iba takéto hodnoty, ktoré sa snažíme už od roku 2011 aplikovať v našom projekte „Komplexné realitné služby“ pre všetkých klientov a zákazníkov našej spoločnosti. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami.

Post image

Každý obchod musí postupovať podľa jasne definovaných podmienok a zákonov. My si to uvedomujeme a preto svojim klientom ponúkame aj komplexné právne služby s poradenstvom, realizáciu vysporiadania nehnuteľností a legalizácie stavieb ako i zabezpečenie znaleckého posudku.

Post image

Každý z nás má sen, ktorý by si chcel splniť. Zväčša je to kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa má stať vašim domovom. V rámci „Komplexných realitných služieb“ vám dokážeme zabezpečiť najvýhodnejšiu možnosť financovania či dofinancovania Vášho sna. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme. Sny sa môžu stať skutočnosťou!