Právny servis, poradenstvo a zmluvy

PRÁVNY SERVIS


Právo ako základný kameň našej spoločnosti je tu od nepamäti. Vyvíjalo sa spolu s nami, prechádzalo s nami premenou i obmenou. Aj keď je tu právo, tak dlho s nami veľa ľudí ho nepozná poriadne, pričom sa už veľakrát v živote stretli s vetou - Neznalosť práva neospravedlňuje. Fakt, ktorý tu bol doteraz a bude aj po nás. Právo ponúka ako súbor pravidiel širokú paletu riešení a pravidiel na rozličné prípady.


My chceme svojím klientom pomôcť pri plnení obchodného, stavebného, finančného a realitného práva. Každý z nás chce bývať, čo najlepšie za, čo najlepšiu cenu, ale častokrát to stojí veľa úsilia i riešenia nových situácii. My si to uvedomujeme a máme v tomto roky skúsenosti, ktorými chceme naším klientom pomôcť a zabezpečiť komplexný právny servis. Všetko bude zariadené tak, aby náš klient prešiel celým procesom, čo s najmenšou stratou času a najlepším riešením.  Profesionalita. To je slovo, ktoré pomenúva skutočnosti vykonané na najvyššej úrovni a ním sa prezentujeme. Presvedčte sa sami o našich kvalitách.


PRE KUPUJÚCICH ZABEZPEČUJEME:


Preverenie totožnosti predávajúceho/cich, zodpovedné preverenie právneho stavu prevádzanej nehnuteľnosti ( vlastnícke a záložné práva, vecné bremená, plomby o zmene práv k nehnuteľnosti ), pôvodné nadobúdacie tituly, listy vlastníctva, katastrálne mapy, potvrdenie o veku stavby, pôdorys nehnuteľnosti, prípadne projektovú dokumentáciu k prevádzanej nehnuteľnosti ( ak je potreba ), potvrdenie od správcu bytového domu o úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv a ďalšie podklady...


Čo všetko ponúkame ?                                                                                                       • vypracovanie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve,                                                                                             

 • vypracovanie Kúpnych zmlúv na nehnuteľnosť, pozemok,                   

 • vypracovanie Rezervačných zmlúv,                                                

 • vypracovanie Zmlúv o prevode vlastníctva bytu, príp. nebytového priestoru,

 • vypracovanie Dodatkov k zmluvám, 

 • vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práv,

 • vypracovanie Splnomocnení,

 • vypracovanie Zmlúv o poskytnutí administratívneho sídla,

 • vypracovanie Darovacích zmlúv,

 • vypracovanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti,

 • vypracovanie Zmlúv o zriadení vecného bremena.


V čom Vám vieme poradiť ? • predaj nehnuteľností a s ním spojená daňová, účtovná a odvodová povinnosť fyzickej osoby, 

 • problematika zabezpečenia úhrady kúpnej ceny,

 • problematika so sídlom spoločnosti,

 • riešenie problematiky s pozemkami, vlastníckym právom, 

 • úverová problematika, 

 • obchodné právo pre FO a PO, 

 • komplexné finančné právo. 


 


Viac informácii získate na emaily ladislav.csizmar@recare.sk         tel. č. +421 905 637 379

Mohlo by vás zaujímať

Post image

Profesionalita, zodpovednosť perfekcionizmus, dôveryhodnosť, férovosť, komplexnosť ... Hodnoty, ktoré vymedzujú najlepších. Preto existujú v našom pomíňaní iba takéto hodnoty, ktoré sa snažíme už od roku 2011 aplikovať v našom projekte „Komplexné realitné služby“ pre všetkých klientov a zákazníkov našej spoločnosti. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami.

Post image

Každý obchod musí postupovať podľa jasne definovaných podmienok a zákonov. My si to uvedomujeme a preto svojim klientom ponúkame aj komplexné právne služby s poradenstvom, realizáciu vysporiadania nehnuteľností a legalizácie stavieb ako i zabezpečenie znaleckého posudku.

Post image

Každý z nás má sen, ktorý by si chcel splniť. Zväčša je to kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa má stať vašim domovom. V rámci „Komplexných realitných služieb“ vám dokážeme zabezpečiť najvýhodnejšiu možnosť financovania či dofinancovania Vášho sna. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme. Sny sa môžu stať skutočnosťou!