Vysporiadanie a legalizácia stavieb

Legalizácie stavieb   1. Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť klientom komplexnú starostlivosť o reality na jednom mieste.

  2. Legalizácia drobných stavieb a vysporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

  3. Vo veci vysporiadania vlastníctva nehnuteľností Vám ponúkame pomoc, poradenstvo a  zastúpenie v plnom rozsahu.


Vysporiadanie vlastníctva:  • rozdelenie väčších nehnuteľností na menšie,

  • rozdelenie domov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo jednotlivcov,

  • rozdelenie pozemkov s dvoma alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo,. jednotlivcov jednotlivých menších pozemkov,
    a iné špecifické prípady vysporiadaní vlastníctva.

  • Príklad: nadobudli ste 2 podlažný rodinný dom po dedičskom konaní, na 1. nadzemnom podlaží by ste chceli zostať bývať a 2. nadzemné podlažie predať avšak táto nehnuteľnosť je zapísaná ako rodinný dom a vy potrebujte rozdelenie rodinného domu na dve bytové jednotky. Radi Vám aj v tejto veci pomôžeme.

  • Príklad: Darovaním ste nadobudli do bezpodielového spolu vlastníctva so súrodencami rozľahlý pozemok na ktorom by ste chceli stavať. Daný pozemok potrebujete rozdeliť na podielové vlastníctvo a zabezpečiť stavbu, neviete ako na to ?  Radi Vám v tejto veci pomôžeme a poradíme aby ste dosiahli Vami požadovaný výsledok.


Legalizácia stavieb:


Pod pojmom legalizácie stavieb možno chápať legalizáciu poväčšine drobných stavieb postavených pred rokom 1976 ale aj po roku 1976, ak máte na svojom pozemku postavené takéto nehnuteľnosti tento úkon je dobré vykonať v prípade predaja nehnuteľnosti, darovania alebo v prípade ak chcete Váš dom založiť v prospech banky za účelom získania hypotekárneho úveru. Ale taktiež táto povinnosť vyplýva zo zákona e  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, Spôsob zápisu stavieb do katastra nehnuteľností upravuje  katastrálny zákon  vyhlášky ÚGKaK 79/1996 Zb. z.


Príklad: Vlastníte starší rodinný dom s pozemkom na ktorom sú dostavane drobné stavby ako napríklad, hospodárska miestnosť, garáž, domček pre hostí ako už býva zvykom k domu ste pristavili pár m2 a nezapísali do katastra nehnuteľností, Vaša nehnuteľnosť z pohľadu katastrálne vyzerá nejak takto:


stav pred zápisom do katastra nehnuteľností:


 


Reálny stav nehnuteľností a stav po zápise do katastra nehnuteľnostíAk aj vy chcete mať svoje nehnuteľnosti v poriadku ? Neváhajte a kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme dosiahnuť Vami požadovaný výsledok ! Cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru po osobnej konzultácii a obhliadke nehnuteľnosti.


Čo Vás môže stáť nezlegalizovanie takejto stavby:


• Na základe zistení v rámci konania môže stavebný úrad nariadiť stavbu odstrániť na       
...náklady investora.
• V lepšom prípade sa investorovi určí pokuta za porušenie stavebného zákona.
• Ďalším problémom môže byť nesúhlas správcov sietí na napojenie stavby z dôvodu
.. nedostačujúcej kapacity príslušnej siete.
• Keďže účastníkmi konania sú aj susedia dotknutého pozemku, na ktorom stavba
.. stojí, rovnako nemusia súhlasiť s umiestnením, výškou stavby alebo percentom
.. zastavanosti.
• Počet vyjadrení sa v Bratislave rozšíri o Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, ktorý
.. býva v týchto prípadoch nekompromisný.
• V neposlednom rade sa Vaše náklady na správne poplatky strojnásobia.


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať  ;)


info@realitycare.sk                                                 +421 910 118 284                    


         


 

Mohlo by vás zaujímať

Post image

Profesionalita, zodpovednosť perfekcionizmus, dôveryhodnosť, férovosť, komplexnosť ... Hodnoty, ktoré vymedzujú najlepších. Preto existujú v našom pomíňaní iba takéto hodnoty, ktoré sa snažíme už od roku 2011 aplikovať v našom projekte „Komplexné realitné služby“ pre všetkých klientov a zákazníkov našej spoločnosti. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami.

Post image

Každý obchod musí postupovať podľa jasne definovaných podmienok a zákonov. My si to uvedomujeme a preto svojim klientom ponúkame aj komplexné právne služby s poradenstvom, realizáciu vysporiadania nehnuteľností a legalizácie stavieb ako i zabezpečenie znaleckého posudku.

Post image

Každý z nás má sen, ktorý by si chcel splniť. Zväčša je to kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa má stať vašim domovom. V rámci „Komplexných realitných služieb“ vám dokážeme zabezpečiť najvýhodnejšiu možnosť financovania či dofinancovania Vášho sna. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme. Sny sa môžu stať skutočnosťou!