Znalecké posudky a odhady

SPOLOČNOSŤ RECARE – REALITY CARE Vám garantuje svoje služby ako aj služby znalca, ktorý Vám do 72 hodín od uskutočnenia obhliadky vyhotoví znalecký posudok, ktorý je uznateľný vo všetkých inštitúciách, v ktorých to budete potrebovať


Čo je znalecký posudok?


Znalecké posudky obsahujú niekoľko dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru.


Aký je postup pri znaleckom posudku? • Zadávateľ znaleckého alebo iného úkonu telefonicky alebo e-mailom špecifikuje nehnuteľnosť a účel ohodnotenia, vystaví sa písomná objednávka.

 • Oboznámenie zadávateľa znalcom s podkladmi, ktoré sú k úkonu potrebné, dohodnutie počtu vyhotovení znaleckého úkonu (štandardne tri vyhotovenia) a predpokladaná cena za požadovaný úkon.

 • Dohodnutie termínu obhliadky.

 • Pri obhliadke sa nehnuteľnosť zameria, vypracuje sa fotodokumentácia aktuálneho stavu a preberú sa podklady potrebné k ohodnoteniu, spresní sa cena za znalecký úkon, podpíše objednávka.

 • Odovzdanie znaleckého posudku (alebo iného úkonu) v dohodnutom termíne a počte vyhotovení podľa požiadaviek zadávateľa.


Aké doklady budete potrebovať pre vyhotovenie znaleckého posudku? • Znalecké posudky obsahujú niekoľko dokumentov, ktoré napr. banka vyžaduje pri posúdení vašej žiadosti o hypotekárny úver a stanovenie maximálnej výšky úveru. Ak potrebujete znalecký posudok na byt, znalec bude od vás potrebovať tieto dokumenty:

 • List vlastníctva a katastrálnu mapu, ktoré si môžete stiahnuť zo stránky sk, prípadne to za vás vybaví znalec.

 • Doklad o veku stavby– pri bytoch stačí potvrdenie veku od vášho správcu bytového domu. Toto potvrdenie vám zvyčajne vystavia bez poplatku na počkanie. Prípadne môžete doložiť kolaudačné rozhodnutie, ak ho máte vy alebo správca. Pri dome je to vždy kolaudačné rozhodnutie.

 • Pôdorys nehnuteľnosti– znalec si premeria nehnuteľnosť a pripraví nákres pôdorysu, prípadne ho môžete doložiť, ak ho máte. Pri rodinných domoch je kompletné zakreslenie stavby súčasťou projektovej dokumentácie.

 • Spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti– k znaleckému posudku musíte tiež doložiť zmluvu, ktorou aktuálny vlastník nadobudol nehnuteľnosť.

 • Fotografická dokumentácia – k znaleckému posudku musíte tiež doložiť fotografickú dokumentáciu danej nehnuteľnosti.


Aká je cena znaleckého posudku?


Cena za znalecký posudok sa líši podľa regiónov. Pri bytoch sa cena pohybuje od 100 do 200 EUR, pri domoch suma začína od 200 EUR. Poplatok za znalecký posudok znáša žiadateľ o hypotekárny úver ešte predtým ako sa dozvie, či mu banka hypotéku schváli. Niektoré banky vám v rámci ich akcií môžu poplatok za znalca preplatiť.


Ako dlho trvá dodanie znaleckého posudku?


Dodanie znaleckého posudku trvá od zamerania a od dodania potrebných dokladov cca. do 3 dni.


Aký je účel znaleckých posudkov ? • Kúpa/Predaj nehnuteľnosti,             

 • Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM),Dedičské konanie,

 • Zrušenie podielového vlastníctva, výpočet spoluvlastníckych podielov,

 • Nepeňažné majetkové vklady,

 • Zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností,

 • Iné.


Žiadosť o hypotéku


Ak máte v rukách znalecký posudok, môžete požiadať v banke o hypotekárny úver. Znalec vám posudok doručí v dvoch tlačených verziách a na 2 CD nosičoch. Hypotekárny úver môžete žiadať v maximálnej výške hodnoty nehnuteľnosti, ktorú máte v znaleckom posudku. Viac informácií nájdete tu.


Ako sa určuje ocenenie nehnuteľnosti?


Vyše 50% hodnoty nehnuteľnosti vychádza z polohy a lokality nehnuteľnosti (poloha v blízkosti centra, doprava v okolí, prevládajúca zástavba či skladba obyvateľstva). Práve lokalita má na aktuálnu ale i budúcu hodnotu nehnuteľnosti najväčší vplyv. Výhoda dobrej lokality je tiež v postupnom raste hodnoty vašej nehnuteľnosti.


Znalec nehnuteľnosti sa tiež pozerá na technický stav budovy (výmera, vek stavby, opotrebenie), údaje o pozemku a príslušenstvo k nehnuteľnosti.


Kúpna cena je vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak však kúpu nehnuteľnosti financujete napr. cez hypotekárny úver, vašu banku bude zaujímať skutočná hodnota danej nehnuteľnosti a teda tá, ktorú Vám daný znalec vyhotoví.


 


Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať na emaily info@realitycare.sk          tel.č. +421 905 637 379

Mohlo by vás zaujímať

Post image

Profesionalita, zodpovednosť perfekcionizmus, dôveryhodnosť, férovosť, komplexnosť ... Hodnoty, ktoré vymedzujú najlepších. Preto existujú v našom pomíňaní iba takéto hodnoty, ktoré sa snažíme už od roku 2011 aplikovať v našom projekte „Komplexné realitné služby“ pre všetkých klientov a zákazníkov našej spoločnosti. Kontaktujte nás a presvedčte sa sami.

Post image

Každý obchod musí postupovať podľa jasne definovaných podmienok a zákonov. My si to uvedomujeme a preto svojim klientom ponúkame aj komplexné právne služby s poradenstvom, realizáciu vysporiadania nehnuteľností a legalizácie stavieb ako i zabezpečenie znaleckého posudku.

Post image

Každý z nás má sen, ktorý by si chcel splniť. Zväčša je to kúpa nehnuteľnosti, ktorá sa má stať vašim domovom. V rámci „Komplexných realitných služieb“ vám dokážeme zabezpečiť najvýhodnejšiu možnosť financovania či dofinancovania Vášho sna. Stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme. Sny sa môžu stať skutočnosťou!